LIETUVOS KRIKŠČIONIŠKO FONDO
VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Tikslai


*siekti vaikų gerovės teikiant socialines ir neformalaus ugdymo paslaugas vietinės

*bendruomenės socialinės rizikos ir kitiems vaikams

*organizuoti darbą, kad būtų tenkinami rizikos vaikų socialiniai poreikiai

*skatinti vaikų savivoką vietinėje bendruomenėje

*ugdyti pilietiškumą

*supažindinti vaikus su pagrindinėmis krikščioniškos moralės vertybėmis ir skatinti

*laikytis jų savo gyvenime

*suteikti darbuotojams bei savanoriams galimybę mokytis ir tobulinti socialinio darbuotojo įgūdžius

*apjungti Ginkūnų Gyvenvietės, valstybinių institucijų, NVO ir vietinės krikščioniškos bendruomenės geras iniciatyvas sprendžiant Šiaulių rajono vaikų socialinės atskirties ir popamokinio užimtumo problemas

© 2011 Vaikų dienos centras / desrius@gmail.com

en
de